Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona

Dinser

Home  >>  Dinser

L’Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona (ACT) conserva un extraordinari conjunt documental, integrat per fons procedents del propi funcionament del capítol catedral de Tarragona així com també del propi clergat de la catedral, és a dir, canonges, comensals i beneficiats.

El tauler era un càrrec administratiu de cobrances i pagaments, i en el cas de la catedral de Tarragona es cuidava de l’administració de les misses de fundació, de les encomanades pels fidels, i de la funerària, incloent en aquesta la extremunció. Per aquest motiu, els òbits de la Catedral de Tarragona anteriors a l’any 1766 els podem trobar en aquests llibres.

El nomenat tauler començava a actuar el dia primer de novembre i la seva actuació durava fins el trenta d’abril. El següent actuava d’el primer de maig fins al trenta-u d’octubre, i, generalment, es tornaven un beneficiat i un comensal.

La secció de llibres del tauler està conformada per la col·lecció de llibres d’administració on consignaven les celebracions diàries de misses de cada fundació amb el nom del celebrant, les misses encarregades pels fidels, i qui les celebrava. Finalment, consigna les extremuncions, els enterraments i altres funerals com son novenes i caps d’anys amb el nom dels assistents, creus i cera gastada juntament amb les entrades i sortides.

Gràcies al patrocini de l’empresa DINSER SERVICIOS INFORMÁTICOS S.L. s’han pogut digitalitzar els primers 55 llibres d’aquest sèrie que comprenen els anys 1494-1578.